Radanvarsikaupunkina tutuksi tullut Hyvinkää sai oman Kosti Kurosen suunnitteleman golfkentän 1980-luvun lopulla. Monien muiden kenttien rakentamisen tapaan, kenttä valmistui kahdessa vaiheessa ja avattiin täysmittaisena 1990. Osakkeet kävivät tuohon aikaan hyvin kaupaksi, jopa niin hyvin, että niiden myyntiä piti jarrutella. Vastaavaa innostusta golfin pariin saatiinkin odotella näihin päiviin saakka.

Kenttä rakennettiin Salpausselän harjumaisemaan, joten korkeuserojakin syntyi riittävästi. Eräs hämeenlinnalainen golflady jopa puuskahti, ettei se ole mikään golfkenttä vaan kuntorata. Oleellista on, että Vantaanjoen halkoessa maisemaa, kahta samanlaista väylää ei kentältä löydy, vaan vaihtelu pitää mielenkiinnon yllä loppuun saakka. 

Hyvigolf on ollut taloudellisesti aina vakaa yhteisö, ja sen yhtenäisyyttä on ihailtu. Kenttätalkoissa käy toistasataa ihmistä ja uudistukset menevät helposti läpi, tosin onnistumiset uudistuksissa ovat olleet niiden läpimenoa vauhdittamassa.

Edelläkävijän roolissa

Hyvigolf kuului Mika Niemisen johtajakaudella niiden edelläkävijäkenttien joukkoon, jotka toimialaa ohjasivat. Mika Niemisen opiskeluaikojen lopputyö keskittyi kenttien väliseen yhteistyöhön, josta mm. Kultakortti sai alkunsa. Kultakortti on nimetyllä pelioikeudellaan pelaaville osakkeenomistajille suunnattu etu. Niemisen aikana otettiin myös käyttöön pelioikeuspooli, johon osakkaat, jotka eivät halunneet tai voineet hyödyntää pelioikeuttaan, saivat osakkeeseen liittyvän pelioikeuden jättää, ja yhtiö markkinoi niitä kiinnostuneiden käyttöön. Pooli on nyt ollut käytössä kymmenkunta vuotta, ja pooliin jätetyt noin 200 pelioikeutta on aina saatu vuokrattua. Eli osakkaiden, jotka pelioikeuspoolia hyödynsivät, ei tarvinnut maksaa vuosittaista vastiketta. Ehtona tosin oli, että mikäli kaikkia pelioikeuksia ei olisi saatu myydyksi, myymättä jääneiden pelioikeuksien vastikemaksut olisi tasattu kaikkien poolia hyödyntäneiden kesken.

Viime vuosien aikana Hyvigolf on ottanut käyttöön klubimaksun, jälleen edelläkävijänä. Sen ideana on sitouttaa pelaajat klubin toimintaan ympärivuotisesti. Klubimaksu on kuukausiveloitukseen perustuva (voi maksaa myös kerralla), ja kesäaikana se kattaa rajattoman pelaamisen ja talviaikana ns. sisäpelikauden harjoitushallissa, kuntosaliharjoittelun ja muun liikuntatarjonnan. Pelioikeuteen ja klubimaksuun on viime vuosina tullut lisäetuna rajaton pelaaminen kuukausittain vaihtuvalla vieraskentällä. Näitä vieraskenttiä on 5 kpl.

Perinteinen osakasstrategia omalla twistillä

Tällä kentällä osakkaat ovat pääosin tyytyväisiä edellä mainituista syistä johtuen. Pelioikeuspooli on vähentänyt tarvetta omien osakkeiden lunastamiseen ja osakkaille tuodut edut ovat olleet sitä tukemassa. Osakasedut ovat pääosin ne perinteiset, lähtöaikojen aikaisempi varaus ja alennettu hinta rangepalloissa ja golfautoissa. Haluttu etu Kultakortti tulikin jo mainittua, mutta kuntosalin vuosikortti veloituksetta on ainutlaatuinen etu (arvo 350 e). Ryhmäliikunnan vuosikortin voi osakas lunastaa 130 eurolla (norm. 550 e), ja alle 18 v. junioreille saa junioripelioikeuden veloituksetta. Myös Villatehtaalla sijaitsevan talviharjoitustilan käyttö on osakkaille veloitukseton.

Vuonna 2019 yhtiöjärjestykseen tehtiin muutos, jolla yhtiö velvoitetaan ottamaan vastaan omia osakkeitaan enintään 30 kpl vuodessa. Vastaanottamisen ehtona on, ettei niihin kohdistu maksurästejä.

Erinomainen sijainti ja klubihenki

Hyvigolfin kenttä on helposti saavutettavissa kaupungin laidalla. Hyvä sijainti ja erinomainen klubihenki antavat sille erinomaiset menestymisedellytykset myös jatkossa. On myös nähtävissä, että toimitusjohtajan vaihdoksenkin jälkeen valittu linja omia osakkaita suosivana kenttänä jatkuu, ja osakkaita ja jäseniä kuunnellaan tarkasti.